Nyírbátori Pedagógiai Szakszolgálat

    Az intézmény, illetve működése az elmúlt években többször átszerveződött, az utóbbi három évben három alkalommal történt fenntartóváltás. Működésünket a 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről és a 15/2013 (II.26) E MMI rendelet rendelkezései, utasításai határozzák meg.

 

Az intézmény adatai

Az intézmény neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat
Nyírbátori Tagintézménye
Az intézmény címe: 4300 Nyírbátor, Bátori István u. 20.
Fenntartó: Klebersberg Intézményfenntartó Központ
e-mail: bator.szakszolgalat@gmail.com
Tel./fax: 42/281-883
OM azonosító: 202803
Az intézmény főigazgatója:

Dr. Gavallér Andrea

Tagintézmény igazgató:
Dr. Bodnárné Szűrös Zsuzsanna
 

Fogadóóra

 

Péntek: 9.00-11.00

Az intézmény mérföldkövei, bemutatása

    A Nevelési Tanácsadók hálózata országosan több mint 40 éve, Nyírbátorban 28 éve segíti a különféle magatartási, beilleszkedési, tanulási problémával küzdő gyermekeket, azok családját és pedagógusait.

    Az elmúlt években sokat változott, fejlődött intézményünk, nemcsak a szakmai munkát illetően, hanem az intézmény épülete, belső felszereltsége is megújult az elmúlt évek során, komfortosabbá, ízlésesebbé és kényelmesebbé téve a mindennapi munkánkat.

 

    Munkánk során a változó társadalmi elvárásokat igyekszünk figyelembe venni, de a hozzánk kerülő gyerekek „mindenek felett álló érdekeit” kell képviselnünk a vizsgálatok és a terápiák során is.

 

    Működésünk, munkamódunk a problémák jellegéből fakadóan és ahhoz igazodva interdiszciplináris, team szellemű. Tevékenységünk fő profilja a komplex speciális szaktudást igénylő gyógypedagógiai, pedagógiai és pszichológiai ellátás. Ezek együttesen tudják segíteni a térségben élő gyermekek rövid-közép és hosszú távú iskolai, illetve társadalmi beilleszkedését. Pedagógiai Szakszolgálatunk aktuális fejlesztő/korrekciós és hosszú távú prevenciós munkát egyaránt ellát. Majd három évtizeddel ezelőtt a gyakorlat hívta életre, és ma is a gyakorlat alakítja az itt dolgozók tevékenységét, munkánkat mindig a gyerekek valódi szükségletei szerint fejlesztjük, változtatjuk a mindennapokban. Munkaszervezésünk-feladatellátásunk rugalmas, az igénybevevőkhöz alkalmazkodik. A szakszolgálatban több szakterületről végzik munkájukat a szakemberek, így megtalálható pszichológus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő, szociálpedagógus, pedagógus is a munkatársak között.

 

A működés területei

    A Pedagógiai Szakszolgálat működési területét magában foglaló, azt a járásra kiterjesztve, a következő 20 település gyermekeit érintő állami/önkormányzati fenntartású 43 nevelési-oktatási intézményben végzik a szakemberek a feladat ellátást:

Bátorliget, Encsencs, Kisléta, Máriapócs, Nyírbátor, Nyírbéltek, Nyírbogát, Nyírcsászári, Nyírderzs, Nyírgelse, Nyírgyulaj, Nyírlugos, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírvasvári, Ömböly, Penészlek, Piricse, Pócspetri, Terem településeken.

 

    A térség adottságaiból adódóan /LHH térségek egyike/ magas a hátrányos helyzetű családok, gyermekek száma. Az utóbbi évek gyakorlatát, a helyben történő ellátást is ez a szempont vezérelte. A családok nehéz anyagi körülményeik miatt nem minden esetben engedhették meg a heti rendszeres beutazást a nyírbátori központba, így ma már egyre több gyermek veheti igénybe ellátásainkat abban az intézményben, ahol tanulói jogviszonnyal rendelkezik.

 

    Fontos értéke tantestületünknek, hogy szervezett keretek között és autodidakta módon is értéknek tekinti mindenki a folyamatos tanulást, a fejlődést. Jelenleg szervezett keretek közötti szakképzésben vesz részt hét kolléga, de folyamatos a különböző szakmai megbeszéléseken, kisebb képzéseken, tanfolyamokon való részvételünk.

 

„A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa”

(Karácsony Sándor)